Om mine værker

Skulpturene er børn af forrige århundredes store nyskabende kunstneriske bevægelser, nemlig Suprematismen og Konstruktivismen.

Abstrakte skulpturer. Ingen genkendelighed med den ydre verden.

Kun flader, linjer og rum i indre harmoni og balance,
som skaber en kunstnerisk oplevelse i det enkelte menneskes associationsverden.

OSH.